คำศัพท์ : wo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wo (โว)

ตกกระ