คำศัพท์ : wit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wit (วิท)

สำนวน สติ

กล่าวคือ

รู้