คำศัพท์ : wisp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wisp (วิซพ)

ปอย กำมือ

(หญิง) ตัวเล็ก

ก้อนควัน