คำศัพท์ : wiry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wiry (ไว-ริ)

เกร็ง เหนียวเหมือนลวด