คำศัพท์ : wire

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wire (ไวร)

ต่อลวด สายใย

ร้อย

ผูก

ประกอบ (เครื่องวิทยุ)