คำศัพท์ : wipe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wipe (ไวพ)

ประหารลงสิ้นเชิง ถู