คำศัพท์ : wink

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wink (วิงค)

กะพริบ ส่องแสงริบหรี่

ทำเป็นไม่เห็น

ชั่วพริบตาเดียว

นอนหลับ