คำศัพท์ : wing

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wing (วิง)

ความปกป้อง กองบินน้อย

ปีก

บังโคลนหน้ารถยนต์

แทงถูกแขน