คำศัพท์ : wind

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wind (ไวนด)

วง กวด

เลื้อย

คดเคี้ยว

สำรวมกำลัง

ชักรอก

ขัน

โอบ