wind หมายถึง วง กวด เลื้อย คดเคี้ยว สำรวมกำลัง ชักรอก ขัน โอบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ wind แปลว่า วง กวด เลื้อย คดเคี้ยว สำรวมกำลัง ชักรอก ขัน โอบ หมายถึง วง กวด เลื้อย คดเคี้ยว สำรวมกำลัง ชักรอก ขัน โอบ wind อ่านว่า (ไวนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wind (ไวนด)

วง กวด

เลื้อย

คดเคี้ยว

สำรวมกำลัง

ชักรอก

ขัน

โอบ