คำศัพท์ : will

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
will (วิล)

ตั้งใจ ทำใจ

ทำพินัยกรรม

ย่อม

จะ

ความสามารถตกลงใจ

พินัยกรรม