คำศัพท์ : wile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wile (ไวล)

ฆ่า (เวลา) เพทุบาย