คำศัพท์ : wild

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wild (ไวลด)

เอะอะ เปรียว

ป่า

โกรธ

เกะกะ

คลั่ง