คำศัพท์ : wide

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wide (ไวด)

เพลาะทบ หรือแถบผ้า กว้างออก

ใจกว้าง

เลาๆ

ไกล