คำศัพท์ : wick

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wick (วิค)

ไส้ตะเกียง