คำศัพท์ : why

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
why (ฮไว)

ทำไมเล่า อ้าว