คำศัพท์ : whiz

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
whiz (ฮวิส)

เสียงหวืออย่างกระสุน