คำศัพท์ : whir

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
whir (ฮเวอ)

เสียงหวืออย่างแมลงปอบิน