คำศัพท์ : west

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
west (เว็ซท)

ทิศตะวันตก