คำศัพท์ : weft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weft (เว็ฟท)

ด้ายขวางในเนื้อผ้าที่กระสวยพาพุ่งไปมา ผ้า