คำศัพท์ : weep

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weep (วีพ)

(แผล) หนองไหล (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ

ร้องไห้

(ต้นไม้) ออกยาง