คำศัพท์ : wee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wee (วี)

เล็ก