คำศัพท์ : wed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wed (เว็ด)

นำมาประสานกัน แต่งงาน

ผูกชีวิตไว้กับ (งาน)