คำศัพท์ : web

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
web (เว็บ)

สิ่งที่ทอ ผ้า

โลหะบางๆ ต่อกับชิ้นอื่น

พืด

ใยแมงมุม

พังผืด