wear หมายถึง ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ทำให้อิดโรย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ wear แปลว่า ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ทำให้อิดโรย หมายถึง ใช้จนขาด ไว้ (หนวด ผมยาว) สวม ความสึกหรอ ทำให้อิดโรย wear อ่านว่า (แว)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wear (แว)

ใช้จนขาด ไว้ (หนวด

ผมยาว)

สวม

ความสึกหรอ

ทำให้อิดโรย