คำศัพท์ : wear

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wear (แว)

ใช้จนขาด ไว้ (หนวด

ผมยาว)

สวม

ความสึกหรอ

ทำให้อิดโรย