คำศัพท์ : weal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weal (วีล)

แนวไม้เรียว ความเจริญ