คำศัพท์ : ways

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ways (เวส)

ไม้ค้ำเรือที่กำลังสร้าง หนทาง

รายได้