คำศัพท์ : way

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
way (เว)

ท่าทาง ประการ

อำเภอใจ

วิถี

สภาพ

แผน

วิธี

นิสัย