คำศัพท์ : waxy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
waxy (แวค-ซิ)

มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง