คำศัพท์ : wax

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wax (แว็กซ)

ขี้ผึ้ง ครั่ง

ยางเหนียว

ขี้หู

ทา (รูด

ถู) ด้วยขี้ผึ้ง