คำศัพท์ : wavy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wavy (เวฝ-อิ)

(ความกระตือรือร้น หนาว) พักหนึ่ง

ทะเล

แกว่ง

ลอน