คำศัพท์ : wash

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wash (ว็อฌ)

ชะ ยาล้างตา

ล้างหน้าและมือ

เสื้อผ้าที่ซักแล้ว

กลั้ว

ละลาย