คำศัพท์ : wart

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wart (วอท)

ไฝ ปุ่มบนต้นไม้