คำศัพท์ : warn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
warn (วอน)

สัญญาณบอกเหตุ เตือน