คำศัพท์ : war

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
war (วอ)

ทำสงคราม