คำศัพท์ : wane

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wane (เวน)

(พระจันทร์) ข้างแรม เสื่อมถอย