คำศัพท์ : wake

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wake (เวค)

การนั่งเฝ้าศพเวลากลางคืน ระลอก

ปลุก