คำศัพท์ : wait

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wait (เวท)

รับใช้ รอ