คำศัพท์ : wail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wail (เวล)

ครวญคราง (ลม) พัดเสียงโหยหวน