คำศัพท์ : wage

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wage (เวจ)

ทำ (สงคราม) ค่าจ้าง

ผล