คำศัพท์ : wag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wag (แว็ก)

โคลง พูด

(ขากรรไกร) ปะหงับ

คนไม่เอาถ่าน

คนตลก