คำศัพท์ : wad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wad (ว็อด)

ใส่หมอน(ปืน) ใส่เบาะ(กำแพง)

หมอน (หรือสักหลาด) ที่อัดดินปืน