คำศัพท์ : vying

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vying

อ่อนแอ