คำศัพท์ : vulva

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulva (ฝัล-ฝะ)

ปากช่องสังวาส