คำศัพท์ : vox

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vox (ฝ็อคซ)

เสียงพูด