คำศัพท์ : vow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vow (เฝา)

กระทำสัตย์สาบาน