คำศัพท์ : vote

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vote (โฝท)

ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา

การออกเสียง

คะแนนเสียง