คำศัพท์ : vomit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vomit (ฝอม-อิท)

ยาทำให้อาเจียน อ้วก