คำศัพท์ : volt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volt (โฝลท)

โวลต์ การหลบ (ในการดวลดาบ)