คำศัพท์ : voces

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voces (โฝ-ซีส)

เสียงพูด