คำศัพท์ : viva

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viva (ฝี-ฝะ)

ขอให้มีอายุยืน